Samen Impact staat voor samen werken aan een duurzame en inclusieve samenleving!

Dit motto in combinatie met sociaal ontwerpen maakt Samen Impact een onmisbare organisatie die meerwaarde geeft aan onze samenleving. 

Samen Impact biedt ontwerp, advies en begeleiding van sociale processen vanuit een creatieve insteek. Door middel van co-design1 geeft Samen Impact met de doelgroep antwoord op prangende vraagstukken. Als werkwijze wordt de kracht van ontwerpen toegepast op sociale en maatschappelijke uitdagingen. 

Ontwerpen gaat over het denken in kansen en uitdagingen. Als antwoord op vraagstukken ontwerpt Samen Impact nieuwe verbindingen, een methode, een proces of een concept. Dit zorgt voor draagvlak en eigenaarschap bij doelgroep én opdrachtgever!

Het gaat niet alleen om denken, maar ook om doen en zijn. We gaan samen aan de slag en geven toeval een kans. Daarbij wordt de grote lijn en het doel waar we naar toe werken niet uit het oog verloren. Zo bouwen we een brug tussen strategische processen en de realiteit van vandaag de dag. 

Voorbeelden van vraagstukken zijn: het ontwerpen van nieuwe verbindingen in de wijk, de opkomende deeleconomie, organisatie brede veranderprocessen, het ontwerpen van systemen om steekproducten te vermarkten en het ‘reframen’ van leegstaande gebouwen/panden.

De rol van een sociaal ontwerper is het begeleiden en coachen van het (ontwerp)proces, in co-design met de doelgroep. Het ontwerpproces en de vorm van de opbrengst zijn passend bij de context en situatie, dus voor elke situatie uniek. Een sociaal ontwerper heeft ook de rol van katalysator en versnelt zodoende het (ontwerp)proces.

De toegevoegde waarde van Samen Impact, als sociaal ontwerper, is dat ze in staat is open te staan voor inbreng vanuit verschillende perspectieven m.b.t. het vraagstuk. De kracht van Samen Impact is ook, het concretiseren en inzichtelijk maken van complexe vraagstukken in woord en beeld. Voor doelgroep én opdrachtgever!

Door deze aanpak krijgen oplossingen van vraagstukken een inclusief en duurzaam karakter. Ondernemer en social designer Fieke is ervan overtuigd dat ze als ontwerper van grote toegevoegde kan zijn bij (sociale) veranderprocessen in ‘stad en land’. Co-creatie geeft betrokkenen een stem om écht betrokken te raken bij besluitvormingsprocessen in hun leefomgeving. 

Samen werken aan een duurzame en inclusieve samenleving!

1 Co-design is een manier van ontwerpen, waarbij de eindgebruiker en belangrijke anderen nauw betrokken worden bij het gehele ontwerpproces van een nieuw product, systeem of dienst.

jjjjjncinicdi

error: Inhoud is beschermd.